میل لنگ چیست و چه کاری انجام می دهد؟

میل لنگ چیست و چه کاری انجام می دهد؟ میل لنگ از بین تمام قطعات متحرک موتور بزرگترین و سنگین ترین است. در این شکی نیست ، میل لنگ پایه ای است که موتور احتراق بر روی آن ساخته شده است. هیچ بخشی از فرآیند – ورودی ، فشرده سازی ، احتراق یا اگزوز –…

ادامه مطلب