دلایل خرابی باطری خودرو

دلایل خرابی باطری خودرو روشن نشدن اتومبیل می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. رایج ترین آن، خرابی باتری است. البته ممکن است همیشه باتری، خراب نباشد بلکه تنها نیاز به شارژ مجدد داشته باشد. مهم ترین نقشی که باتری خودرو ایفا می کند، تامین برق مورد نیاز برای استارت خودرو و روشن کردن آن است.…

ادامه مطلب